ارسال داستان
رد کردن پیوندها

رها سازی یک بهله عقاب صحرایی و یک فرد خارپشت گوش بلند در تالاب صالحیه

در راستای فرهنگ سازی و تحکیم ارتباط صمیمانه بین اهالی و حیات وحش پیرامون تالاب صالیحه، برنامه ای ترتیب داده شد تا دانش آموزان روستا و سایر اهالی در یک برنامه مشارکتی، با موضوع رها سازی یک بهله عقاب صحرایی و یک فرد خارپشت گوش دراز شرکت داشته باشند.

برخی از شرکت کنندگان در برنامه
عقاب صحرایی پس از دو بار تلاش توانست کاملا خود را با محیط آشنا کرده و پرواز موفقیت آمیزی داشته باشد
برخی از دانش آموزان روستای صالحیه هم در این برنامه شرکت کردند

روز جمعه 12 آذر ماه 1400 با همکاری مرکز حمایت از حیوانات ایران (مرکز تیمار کردان)  عقاب و خارپشت ، که مراحل تیمار را با موفقیت طی کرده بودند، پس از تحویل به منطقه صالحیه آورده شد و با رعایت اصول رها سازی در منطقه آزاد شدند.

با تشکر از مردم مهربان و خون گرم روستای صالحیه و مرکز حمایت از حیوانات کُردان

پیام بگذارید