ارسال داستان
رد کردن پیوندها

پیام ماهان و گلشن شهید ثالث برای تالاب صالحیه

ماهان و گلشن از تالاب صالحیه در تاریخ ۱۷-۲-۱۴۰۰ بازدیدی داشتند و خاطرات خیلی خوبی هم برایشان مانده. اونها با دیدن پرنده ها و دوستی با سنجاب های زمینی رابطه خیلی خوبی با تالاب و زیست مندان اون پیدا کردند. امیدورایم که همه بچه ها به کمک بزرگترها بتوانند ارتباط خوبی با تالاب داشته باشند. اونها در آینده بهترین مدافعان محیط زیست خواهند شد.

با تشکر از مادر بچه ها که این گزارش خوب را برای ما فرستاد.

در اینجا ماهان و گلشن ارتباط خوبی با یک سنجاب زمینی پیدا کردند، جالب اینجا بود که این سنجاب اصلا نترسیده بوده و اجازه داد این بچه ها با او ارتباط برقرار کنند.

پیام بگذارید