ارسال داستان
رد کردن پیوندها

نمایی از تالاب ” صالحیه ” (نقاشی)

نقاشی بالا روایتی است احساسی از یک دانش آموز با ذوق روستای صالحیه.

نام أثر: نمایی از تالاب صالحیه

پدیدآورنده: سلاسه جعفری، دانش آموز دختر، پایه ششم ،مدرسه روستای صالحیه

تاریخ: دی ماه 1400

پیام نقاشی: حفظ محیط زیست ،حفظ زندگی است ؛ما انسان ها با محیط زیست زندگی و بدون محیط زیست می میریم پس در حفظ آن کوشا باشیم.

با تشکر از دختر گلمان سلاسه جان.

پیام بگذارید